La Junta Directiva és l’òrgan de representació i de gestió formada per la unió de manera lliure i voluntària de tres o més persones, sense ànim de lucre i amb la finalitat principal del foment de la pràctica esportiva i de la gestió diària del club seguint la normativa reguladora de les entitats esportives.

La normativa que regula a les entitats esportives és el text únic de la Llei de l’esport de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (Llei de l’esport), inclou en el Títol Primer una sèrie de disposicions destinades a regular les entitats esportives. La llei ha estat desenvolupada pel Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 

La Junta Directiva està a la disposició dels socis per rebre qualsevol suggeriment i proposta dirigida a la millora i al bon funcionament del club, l’entitat.

Les persones que constitueixen actualment la Junta Directiva són:

  • President: Albert Bosch Puig
  • Vicepresidenta: Anna Rodriguez Cordente
  • Tresorer: Jordi Batlle Casas
  • Secretari: Joan Ramon Fontserè Comellas
  • Vocals: Francesc Puigferrer Rovira, Nerea Bermudez Garrido, Enric Vilalta Subirà, Martí Bosch Cirera, Ricard Robles Soldevila, Josep Maria Sucarrat Bubé.