Per acord de l’Assemblea Ordinària de socis celebrada el dia 25 d’abril del 2019, els preus vigents per fer ús de les instal·lacions de Pàdel són els següents: