Per acord de l’Assemblea Ordinària de socis celebrada el dia 22 d’octubre de 2021, els preus vigents per fer ús de les instal·lacions de Tennis són els següents: